header ads

ARAW NG PAGKILALA 2019

ARAW NG PAGKILALA 2019

Ika-20 Hunyo 2019
http://livestream.upm.edu.ph

Unibersidad ng Pilipinas Manila
Kolehiyo ng Dentistri

"Pagpapatibay sa Pagsulong ng Pangkalahatang Kalusugan,
Kabalikat ang Dentista ng Bayan"

Misa Para sa Mga Magsisipagtapos
PGH-Chapel
7:30 AM

UPCD Auditorium
9:00 AM

Livestream:

http://livestream.upm.edu.ph