header ads

Gift Giving / Outreach Activity “Patuloy ang Pagdulot ng Ngiti

February 4, 2021 : Gift Giving / Outreach Activity “Patuloy ang Pagdulot ng Ngiti”

UPCD donated more than 500 oral hygiene kits to PGH patients, in lieu of the yearly Dental Mission to nearby communities. 

Aming hangad na sa munting paraan ito ay nakapagdulot ng ngiti sa mga pasyenteng patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay.


Faculty Members, Dr. Ian Ermita (outgoing UPDAA President), Dr. Gracielle Millo-Paredes, and Dr. Joy Memorando led the outreach activity in behalf of the UPCD Community