header ads

(JAN 2022 Licensure) Pagpupugay sa mga Bagong Lisensyadong Dentista ng Bayan

JANUARY 2022 DENTIST LICENSURE EXAMINATIONS

UPCD 100%

Photo credit: UPCD STUDENT COUNCIL

Congratulations!

We are all very proud of you!

Ang mga sumusunod ay ang mga ipinagmamalaking bagong lisensyadong dentista ng bayan. Padayon!

1. Dr. Bugayong, Jerome 

2. Dr. Cabreros, Karen 

3. Dr. Cadavez, Michelle 

4. Dr. Cruz, Angela 

5. Dr. Dela Pasion, Diana 

6. Dr. Dorado, Paolo 

7. Dr. Francisco, Mark Vincent 

8. Dr. Gonzales, Jannyl 

9. Dr. Lazaro, Renee 

10. Dr. Majan, Zeke 

11. Dr. Ponce, Gladys 

12. Dr. Salazar, Nica 

13. Dr. Sia, Benson 

14. Dr. Tokoyo, Yumi 

15. Dr. Villasanta, Arc


#upcd100%