header ads

Ika-114 Araw ng Pagtatapos UP MANILA

Pagpupugay sa mga Nagsipagtapos!

Ika-114 Araw ng Pagtatapos

Talino, Galing, at Puso Tungo sa Kalusugang Pangkalahatan