header ads

PATIENTS

Update:

Ang UPCD ay kasalukuyan nang tumatanggap ng mga pasyente.  Para sa proseso ng pagpapalista, mga karagdagang katanungan at impormasyon, bisitahin ang

FAQs (Frequently Asked Questions) para sa mga Pasyente


Mga mahahalagang tagubilin para sa mga Pasyente:

TELEPHONE: 
+632 53023983
+632 53026387

___________________


UPM Quality Policy