header ads

(May 2018 Licensure Exam) Pagpupugay sa mga bagong dentista para sa bayan!

UPCD 100%

Pagpupugay sa mga bagong dentista para sa bayan mula sa UP College of Dentistry!
Napanatili ng UPCD ang kanilang 100% passing rate (theoretical and practical phases), at may tatlong topnotchers.
Ipinagmamalaki namin kayo!
 
(Banner/Photo courtesy of the UPCD Student Council)