header ads

KOLEHIYO NG AMING TAGUMPAY (HYMN)

KOLEHIYO NG AMING TAGUMPAY
(Awit ng mga Alumni at Mag-aaral)

by Dean Danilo L. Magtanong

I
Handog mong galing
Handog na talino
Husay at kakayahan
Nagbuhat sa ‘yo, mahal na Kolehiyo
U.P. Dentistry

II
Pumalaot man
Sa malayong karagatan
Taglay pa rin iyong adhikain
Makapaglingkod saan man sa mundo
Tatak ng aming kolehiyo

Koro
Ligaya na ang maghatid ng dangal
Gamit ang aming husay
Maipagmalaki ang aming sarili
Sa ngalan ng paaralan

III
Hatid na galing
Hatid na talino
Husay at kasanayan
Iniaalay rin sa bayang Pilipino
Mula sa aming Kolehiyo

Angking kakayanan nagmula sa ‘yo
Kolehiyo ng aming tagumpay!
Husay at galing utang sa ‘yo
Kolehiyo ng aming tagumpay!